Wskazówki dla Autorów

Osoby zainteresowane nadesłaniem artykułu zachęcamy do zapoznania sie z poniższymi informacjami:

 

Wzór sporządzania przypisów

do „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa"

 

 

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe zasady, w oparciu o które prosimy przygotowywać teksty nadsyłane do redakcji „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa ".

 

Tekst zasadniczy:

Czcionka – Times New Roman

Rozmiar – 12

Odstępy – 1,5

Objętość – od 20 do 60 tys. znaków z uwzględnieniem spacji i przypisów.

 

Przypisy (alt+J)

Czcionka – Times New Roman

Rozmiar – 10

Odstępy – Pojedynczy

 

 

Konstruowanie przypisów:

 

Monografie:

 

J. Nowak, Zasady konstruowania przypisów, Wydawnictwo Nowe, Kraków 2012, s. 23-24.

 

Prace zbiorowe:

J. Nowak, Zasady konstruowania przypisów, [w:] Współczesna edycja tekstów, pod red. G. Kowalskiego, Wydawnictwo Nowe, Kraków 2012, s. 34-35.

 

Czasopisma:

M. Nowotko, Nowy regionalizm a globalizacja, „Przegląd Globalizacji" 2012, nr 1, s. 34-36.

 

Prasa:

H. Urbaniak, Nowe zagrożenia, „Prasa codzienna", 23.04.2012.

 

Źródła internetowe:

J. Nowak, Nowy regionalizm a globalizacja, http://www.przeglad.uj.edu.pl/nowyregionalizm (dostęp: 12.04.2012).


W przypadku kilkukrotnego cytowania dzieł prosimy o zapisy łacińskie, zgodnie z poniższymi zasadami:

 

Ibidem (Tamże)– zapis w przypadku następującego bezpośrednio po sobie ponownego cytowania danego dzieła:

 

1J. Nowak, Zasady konstruowania przypisów, Wydawnictwo Nowe, Kraków 2012, s. 23-24.

2 Ibidem.

3 Ibidem, s. 28. (w przypadku innej strony niż cytowana powyżej)

 

Op. cit. (opus citatum – dzieło cytowane) – zapis w przypadku odwołania się do wcześniej cytowanego dzieła danego autora. Stosujemy w przypadku cytowania wyłącznie jednego dzieła tego samego autora, dokumentu etc.

J. Nowak, Zasady konstruowania przypisów, Wydawnictwo Nowe, Kraków 2012, s. 23-24.

2 M. Nowotko, Nowy regionalizm a globalizacja, „Przegląd Globalizacji" 2012, nr 1, s. 34-36.

3 J. Nowak, op. cit., s. 28.

 

Powyższa zasada odnosi się wyłącznie do cytowania dzieła jednego autora.

W przypadku przytaczania dwóch i więcej dzieł tego samego autora, przy ich powtórnym cytowaniu prosimy o skracanie tytułów i stawianie wielokropka, z zastrzeżeniem potrzeby ich rozpoznawalności przez czytelników:

1 J. Nowak, Zasady konstruowania przypisów, Wydawnictwo Nowe, Kraków 2012, s. 23-24.

2 M. Nowotko, Nowy regionalizm a globalizacja, „Przegląd Globalizacji" 2012, nr 1, s. 34-36.

J. Nowak, Jak należy budować przypisy?, Wydawnictwo Stare, Kraków 2012, s. 90-92.

4 M. Nowotko, op. cit., s. 34.

J. Nowak, Zasady konstruowania…, s. 23.

 

Idem (Tegoż), Eadem (Tejże) – zapisy stosowane w przypadku cytowania bezpośrednio po sobie dzieł jednego autora/autorki.

J. Nowak, Zasady konstruowania przypisów, Wydawnictwo Nowe, Kraków 2012, s. 23-24.

IdemJak należy budować przypisy?, Wydawnictwo Stare, Kraków 2012, s. 90-92.

 

Powyższe tytuły są fikcyjne i zostały przygotowane na potrzeby redakcyjne „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa".

 

Opr. P. Bajor

 

  1. Informacje dotyczące ghostwritingu