Kontakt

Adres redakcji:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zakład Bezpieczeństwa Narodowego
Instytutu Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych
 
„Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa"
ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków
 
ISSN 2544-6274
 
 
Adres e-mail:
 
Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa
jpb@uj.edu.pl