Redakcja

Redakcja czasopisma "Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa":

 

Dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ - redaktor naczelny

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Profesor nadzwyczajny. Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy z Centrum Operacji Specjalnych.

Ekspert-koordynator Forum „Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne UE" w Centrum Europejskim Natolin.

Członek grupy eksperckiej TEAM EUROPE przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Ekspert krajowy w Grupie Doradców (Advisory Group) przy ośrodku analitycznym Statewatch w Londynie.

Był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Madrycie, São Paulo, Bogocie, Rochester i Des Moines. Był stypendystą programów TEMPUS i ERASMUS, Jean Monnet Project for Poland, Open Society Institute. Otrzymał NATO Research Fellowship for the Study of Democratic Institutions.

Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym: International Political Science Association, International Studies Association, Central and East European International Studies Association (członek Komitetu Wykonawczego w latach 2013-2016). Należy do Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (członek Zarządu Oddziału Krakowskiego od 2010 r.).

 

Dr hab. Marek Czajkowski

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. Dysertacja doktorska: Miejsce Europy w polityce bezpieczeństwa Rosji 1992 – 2002, obroniona w 2002 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Stosunków Międzynarodowych i The Academy of Political Science.

 

Dr hab. Paweł Frankowski

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; tytuł rozprawy doktorskiej „Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki w warunkach turbulencji". Stypendysta Departamentu Stanu USA, Centrum Europejskiego Natolin, Funduszy Stypendialnych i Szkoleniowych, Conférence des Recteurs des Universités Suisses, /Scientific Exchange Programme, National Science Council of Taiwan oraz European University Institute. Wiceprzewodniczący Comparative Interdisciplinary Studies Section-International Studies Association na lata 2012-2015.

 

Dr Piotr Bajor - sekretarz redakcji

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego. W 2012 r. z wyróżnieniem obronił rozprawę doktorską. Wykładał oraz odbył staże naukowe w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych przy MSZ FR (MGIMO), Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijowskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych, University of Chicago, Hankuk University of Foreign Studies w Seulu oraz Shanghai International Studies University w Chinach. Laureat wielu konkursów i nagród, m.in. stypendiów Rządu RP, Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów (SYLFF),  Własnych Funduszy Stypendialnych UJ oraz stypendium miasta Krakowa dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich.

 

Dr Michał Matyasik

Adiunkt w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce; magister prawa. Koordynator Dyrektora INPiSM UJ ds. współpracy z akademiami wojskowymi. Wizytujący wykładowca na uczelniach i akademiach wojskowych w Europie m.in. w Austrii, Holandii, Włoszech, Węgrzech i Litwie. Uczestnik szeregu kursów o charakterze specjalizacji cywilno-wojskowej m.in.: 9th Stabilization and Reconstruction Management Senior Course (2013), UN Civil-Military Coordination from Humanitarian Perspective (2011); CIMIC Functional Specialist (2011), NATO CIMIC Basic Course (2011), Teaching Law, Human Rights & Ethics (2009) etc. W okresie 2012/13 pracownik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (PKW-ISAF) na stanowisku specjalisty CIMIC (jednostki ds. współpracy cywilno-wojskowej).

 

Dr Arkadiusz Nyzio

Licencjat politologii i bezpieczeństwa narodowego UJ, magister politologii i europeistyki UJ (dyplomy z wyróżnieniem). Studiuje edytorstwo - redakcję tekstu na UJ (studia podyplomowe)

 

Mgr Robert Siudak

Ukończył Uniwersytet Jagielloński na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Europeistyka w 2014 roku. Studiował ponadto na Tel-Aviv University oraz w Trinity College Dublin.