O czasopiśmie

 

Uprzejmie informujemy, że „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa" jest nowym pismem naukowym stworzonym w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, które poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa i współczesnych stosunków międzynarodowych.

Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa zrodził się z potrzeby wzbogacenia współczesnej debaty o bezpieczeństwie toczonej w Polsce i za granicą. Wychodząc od bieżącej aktywności  naukowej  pracowników  Zakładu  Bezpieczeństwa Narodowego INPiSM UJ, otwiera możliwość i zachęca do udziału w tej debacie przedstawicieli ośrodków akademickich, naukowych i eksperckich z kraju i zagranicy. Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa będzie towarzyszyć innym ważnym cyklicznym przedsięwzięciom Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego: międzynarodowej (globalnej) Jagiellonian Interdisciplinary Security Conference; krajowej Jagiellońskiej Konferencji Bezpieczeństwa; wykładom otwartym Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego UJ.

Zapraszam do włączenia się do debaty na łamach Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa z pożytkiem dla rozwoju polskich badań nad bezpieczeństwem oraz ich wkładu w międzynarodową refleksję nad współczesnymi problemami bezpieczeństwa.

Wszystkie dodatkowe informacje związane z publikowaniem na łamach „Jagiellońskiego Przeglądu Bezpieczeństwa" możecie Państwo uzyskać kontaktując się z członkami redakcji pod adresem jpb@uj.edu.pl

Prof. dr hab. Artur Gruszczak
Redaktor Naczelny