Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ

Uprzejmie informujemy, że wydawcą nowego czasopisma naukowego „Jagielloński Przegląd Bezpieczeństwa" jest Zakład Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu  Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego jest jednostką działającą od 1 stycznia 2015 roku, która powstała z wydzielenia z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej grupy pracowników naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w zagadnieniach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, konfliktów regionalnych, studiów strategicznych oraz prawa konfliktów zbrojnych.

Zakład Bezpieczeństwa Narodowego odpowiada za realizację programu dydaktycznego studiów I i II stopnia na kierunku „Bezpieczeństwo narodowe", rozwój badań w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, współpracę ze studentami zainteresowanymi problematyką bezpieczeństwa, w szczególności ze studenckim Kołem Naukowym Bezpieczeństwa Narodowego UJ, a także za współpracę z interesariuszami zewnętrznymi działającymi w sektorze bezpieczeństwa narodowego, a także z partnerami zagranicznymi.

 

ISSN 2544-6274